Proefschrift Peut On Devenir Poete

Proefschrift Peut On Devenir Poete

proefschrift peut on devenir poete Een Frans proefschrift over Slauerhoff Louis J.E. Fessard, Jan Slauerhoff (1898-1936). L'homme et l'oeuvre. A.G. Nizet, Paris 1964; 425 blzz.; prijs 25 fr. De omvangrijke Slauerhoff-studie waarmee Louis Fessard aan de Sorbonne de doctorstitel verwierf, getuigt van een grote bewondering voor de Nederlandse dichter en prozaschrijver. HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE - ScriptieBank UvA-DARE (Digital Academic Repository) Leegte die ademt: Het typografisch wit in de moderne poëzie van Dijk, Y. Link to publication Citation for published version (APA): van Dijk, Y. (2005). Leegte die Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor ... Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie · dbnl proefschrift over haar gaat én over schrijven, richt ik mij vooral op haar aanpak van een auteur die haar interesse duidelijk wegdroeg, Sigmund Freud, en op zijn werk dat de bronnen van het schrijven raakt, Das ‘Unheimliche’. Zoals de ulanen voorop werden gestuurd ter strategische verkenning, volg ik in het Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1980 ... Citation for published version (APA): van Dijk, Y. (2005 ... De Nieuwe Taalgids. Jaargang 58 · dbnl Het gedicht is uit zeven zinseenheden, die elk met een hoofdletter beginnen, opgebouwd. De eerste hiervan bevat de constatering van de nederlaag, eindigend op de woorden ‘lage landen langs de zee’, waarin door de alliteratie ‘bij’ door ‘langs’ vervangen is. Deze studie was al klaar toen ik het proefschrift van M. NUYTTENS, Camille Looten (1855-1941), priester, wetenschapsman en Frans-Vlaams regionalist, Leuven, 1981, in handen kreeg. Hieruit blijkt dat Looten, die uit Noordpene afkomstig was, door De Backer er toe aangemoedigd werd, Vondel als onderwerp voor zijn dissertatie te kiezen (blz. 54). [1771, III, 3, 476-478 bevat een brief van Jean Luzac, waarin hij zegt in de recensie verward te zijn met Henri-Constantin Cras, die in oktober 1769 in Amsterdam was gepromoveerd. Zijn eigen proefschrift heette: Observations apologétiques pour les Jurisconsultes romains, sur le passage de Ciceron dans la harangue pour Muraena, chapitre 12.] 112