Đại đô thị thông minh phong các quốc tế

Đại đô thị thông minh phong các quốc tế

Vin Smart City

Vinhomes Smart City là Đại đô thị thông minh phong cách quốc tế thứ nhất tại Việt Nam. Một dòng củ sản phẩm tiên phong của Vinhomes phần mềm các công nghệ thông minh &o dự án BĐS. Nổi bật với hệ sinh thái thông minh toàn diện trên 4 trục cốt lõi: An ninh – An toàn thông minh, Vận hành thông minh, Cộng đồng thông minh, Căn hộ thông minh.